TIRANË
13-15 QERSHOR
Panairi i parë
Ndërkombëtar i Makinerive
Bujqësore për
Europën Juglindore

Kontakt

Per me teper informacion kontaktoni Zyren e eventeve te

FederUnacoma

Via Venafro, 5 - 00159 Roma Rm - Italy
eventi@federunacoma.it
Phone: +39 06 432981, Fax: +39 06 4064517


Enti Kombetar Rural

Bulevardi Zhan D'Ark, P.59, H 4, - Tirane, Albania
info@avalb.org
Phone: + 355 06920 92370, Fax: + 355 06820 47365


 

 

 

 

 

 

 

 

Eveniment i organizuar nga:

nën patronazhin e:

me mbështetjen e:

në bashkëpunim me: