TIRANË
13-15 QERSHOR
Panairi i parë
Ndërkombëtar i Makinerive
Bujqësore për
Europën Juglindore

Credits

Editorial plan by

FederUnacoma

FEDERUNACOMA - Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura
Via Venafro, 5 - 00159 Roma - Italy
Phone: +39 06 432981 - Fax +39 06 4076370
Web: www.federunacoma.it


 

Graphic project and technical realisation by

Smart

SMART.IT - Servizi e marketing in rete telematica
via Roma, 85 - 40057 Viadagola - Granarolo dell'Emilia - (BO) - Italy
Phone: +39 051 605 68 50 - Fax: +39 051 606 61 96
E-mail: info@smart.it
Web: www.smart.it

Eveniment i organizuar nga:

nën patronazhin e:

me mbështetjen e:

në bashkëpunim me: