TIRANË
13-15 QERSHOR
Panairi i parë
Ndërkombëtar i Makinerive
Bujqësore për
Europën Juglindore

Hotel

Section in progress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveniment i organizuar nga:

nën patronazhin e:

me mbështetjen e:

në bashkëpunim me: