TIRANË
13-15 QERSHOR
Panairi i parë
Ndërkombëtar i Makinerive
Bujqësore për
Europën Juglindore

Mekanizimi i bujqesise ne Shqiperi

Shqiperia ka nje siperfaqe prej 28.748 km² dhe nje popullsi prej mbi 3 milion banore.

24% te siperfaqes e ze terreni bujqesor (44% ne bregdet, 37% ne zona kodrinore dhe 9% ne zona malore), me nje klime qe lejon te kultivohen si kulturat mesdhetare ashtu edhe ato kontinentale me burime shume te mira hidrike, vendi karakterizohet nga nje potencial i madh bujqesor te cilat ne dhjet vjecarin e fundit nuk eshte se jane shfrytezuar sic duhet. Qeveria aktuale e Republikes se Shqiperise, ne detyre qe prej Shtatorit 2013, ka vendosur si qellim kryesor zhvillimin e sektorit bujqesor, duke prezantuar nje plan shumevjecar te zhvillimit bujqesor i cili ka te beje me modernizimin dhe fuqizimin e parkut mekaniko-bujqesor si nje nder elementet bazike.Lind prej ketej bashkepunimi mes autoriteteve Shqiptare dhe FederUnacoma, me ndertuesit e makinerive bujqesore te cilet konsiderohen per vendin si partnere kryesore, nga ku ndermerren edhe disa iniciativa ne mbeshtetje te modernizimit mes te cilave me e rendesishmja Eima South East Europe.

Per permiresimin e pervetesimit te mekanizimit ne Shqiperi jane ne dispozicion ose ne faze aktivizimi disa instrumenta. Mes te cileve:

  • Heqja e TVSH per blerjen e makinerive;
  • Fondi IPARD per 7 milion Euro (fondi BE) te cilat i perkasin financimeve ne formen e grantit e qe mund te mbulojne deri ne 60 %te shpenzimeve per blerjen e materialeve e sherbimeve.
  • Linja e kredise rreth 7 milion Euro - permes Cooperazione Italiana allo Sviluppo ne kuader te nje programi ne mbeshtetje te firmave shqiptare - per blerjen e materialeve e sherbimeve me origjine Italiane.
  • Fondi rreth 40 milion dollar, per tu perdorur ne sektorin bujqesor, i vene ne dispozicion nga Unioni Shqiptar Kursim Kredi.

Ndersa mes atyre qe jane ende ne perfun:

  • Fondi 3 milion Euro per permiresimin e rreshtave te ullinjve permes Cooperazione italiana;
  • Ulja e akcizes per karburantin bujqesor;
  • Keste te metejshme fondesh komunitare per zhvillimin e bujqesise si dhe fonde nga Cooperazione italiana.

Eveniment i organizuar nga:

nën patronazhin e:

me mbështetjen e:

në bashkëpunim me: