TIRANË
13-15 QERSHOR
Panairi i parë
Ndërkombëtar i Makinerive
Bujqësore për
Europën Juglindore

Partnerët

Partnerët në këtë projekt janë FederUnacoma e EKR - Enti Kombëtar Rural, nën kujdesin e Ministrisë së Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë së Shqipërisë, me mbështetjen e Institutit Bujqësor Mesdhetar, Universitetit Politeknik të Tiranës, me bashkëpunimin e Fiera del Levante (Panair i Barit) dhe Fiera di Saragozza (Panairi i Saragozës).

Eveniment i organizuar nga


Nën patronazhin e


Me mbështetjen e


Në bashkëpunim me

Eveniment i organizuar nga:

nën patronazhin e:

me mbështetjen e:

në bashkëpunim me: