TIRANË
13-15 QERSHOR
Panairi i parë
Ndërkombëtar i Makinerive
Bujqësore për
Europën Juglindore

Programi, takime e mbledhje

E ENJTE 12 QERSHOR

Ora 10.00

Konferenca Kombetare per “Nje Bujqesi Konkuruese ne Shqiperi”.

Moderator:
Alban Zusi, Zv/Minister I Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

Perhendetje:
Z. Ilir Meta, Kryetar I Kuvendit te Shqiperise
Massimo Gaiani, Ambasadori Italian

Nderhyrje:

Strategjia Shqiptare per nje Bujqesi Konkuruese dhe te Qendrueshme
Edmond Panariti, Minister I Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

Bashkepunimi me Ministrine e Politikave Bujqesore, Ushqimit, dhe Pyjeve te Italise
Sinergji drejt Bashkimit Europian
Perfaqesues: Ministri Italian I Bujqesise dhe Politikave Pyjore

Potenciali I CIHEAM ne favor te Bujqesise se Shqiperise
Cosimo Lacirignola, Sekretar I Pergjithshem I CIHEAM

Bashkepunimi territorial ne mbeshtetje te konkurueshmerise te sektorit te bujqesise shqiptare
Majlind Lazimi, zv.Minister I Integrimit Europian
Bernardo Notarangelo, RAJONI I PULIAS

EIMA South-East Europe:Ekspozimi I makinerive dhe mjeteve italiane per mekanizimin e Shqiperise
Massimo Goldoni, Presidenti I FederUnacoma

Konkluzione:
Monika Kryemadhi, Deputete e kuvendit te Shqiperise.


E PREMTE 13 QERSHOR

Ora 11.00

Inagurimi I EIMA South East Europe
Nderhyrje:
Ministri I Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave, Ambasadori Italian,perfaqesuesi I Ministrise se Bujqesis se Italise, drejtori I IAM-B dhe perfaqesuesi I Universitetit te Barit.

Ora 12.00

Konferenca Kombetare mbi bujqesine e organizuar nga EKR – ENTI KOMBETAR RURAL
Nderhyrje:
Ministri I Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave, Ambasadori Italian, Presidenti I FEDERUNACOMA, Kryetar I EKR, perfaqesuesi I Ministrise se Bujqesise se Italise, perfaqesuesi I Universitetit te Barit dhe Tiranes.

Ora 13.30

Konferenca per shtyp e FederUnacoma
(Federata Italiane e Prodhueseve te Makinerive Bujqesore)
Nderhyrje:
Massimo Goldoni e Marco Acerbi, respektivisht Presidenti dhe Pergjegjesi te eventit te Federates


E SHTUNE 14 QERSHOR

Ora 12.00

Kuvendi I prezantimit te studdimit te realizuar nga Universiteti I Barit dhe te IAM-B.
“Pershtatshmeria e makinave bujqesore dhe impianteve per agroindustri italiane ne token shqiptare”

Nderhyrje:
Perfaqesuesi I Universitetit te Barit dhe Tiranes, te IAM-B, I FederUnacoma Dhe I EKR.

Eveniment i organizuar nga:

nën patronazhin e:

me mbështetjen e:

në bashkëpunim me: